Wieś polska to piękne krajobrazy, czyste powietrze, bogactwo natury, zabytki architektury, regionalna kuchnia, kultura ludowa oraz życzliwi gospodarze, którzy chętnie ugoszczą spragnionych odpoczynku turystów. Osoby zmęczone podróżami po świecie, noclegami w hotelu, a także zgiełkiem miasta chętnie korzystają z pobytów w gospodarstwach agroturystycznych, traktując pobyt na wsi jako formę odskoczni i ciekawą alternatywę dla wypoczynku w mieście.

Co to jest agroturystyka? Agroturystyka jest formą wypoczynku w warunkach wiejskich, w gospodarstwach agroturystycznych specjalnie przygotowanych na pobyt gości. To również przedsięwzięcie rodzinne, wymagające zaangażowania wszystkich mieszkańców gospodarstwa.

Przedstawiamy poradnik kwaterodawcy…

Warunki świadczenia usług turystycznych w Polsce określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych z dnia 5 marca 2004 r. spowodowała, że jej przepisami objęte są również gospodarstwa agroturystyczne. Założenie gospodarstwa agroturystycznego nie jest wbrew pozorom takie skomplikowane. Uruchomienie takiej działalności wymaga spełnienia minimalnych wymagań dot. standardu obiektu oraz wizyty w Urzędzie Gminy – w tym zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez wójta lub odpowiednio burmistrza, prezydenta – właściwego ze względu na położenie. Bardziej liczy się pomysł na przyciągnięcie turystów i oferowane im atrakcje – regionalna kuchnia, organizowanie przejażdżek bryczką, jazda konna, możliwość zbierania grzybów. Spore znaczenie ma sama lokalizacja gospodarstwa agroturystycznego. Dlatego trzeba mieć świadomość mocnych i słabych stron regionu. Planując założenie takiej działalności trzeba wziąć pod uwagę walory otoczenia, będące swoistym magnesem przyciągającym agrowczasowiczów. Najmniej formalności związanych z założeniem gospodarstwa agroturystycznego mają rolnicy, dla których podstawą utrzymania jest uprawa ziemi czy hodowla, a którzy agroturystykę będą traktować jedynie jako dodatkowe źródło dochodu.

Informacji prawnych odnośnie warunków założenia gospodarstwa agroturystycznego szukajcie na naszym serwisie: www.pftw.pl w zakładce „dla kwaterodawców”.