Ekoturystyka w Polsce zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Pozwala nie tylko wypoczywać osobom z miasta na łonie natury, ale także przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego. Turystyka proekologiczna jest przez turystów postrzegana jako sposób na zdrowy styl życia. Przebywanie na łonie natury pozwala na uspokojenie organizmu i zregenerowanie sił.

Patrząc szerzej, ekoturystyka to szybko rozwijający się sektor branży turystycznej. Jej celem jest właściwe wykorzystanie  naturalnych zasobów, zachowanie bioróżnorodności obszarów naturalnych, a także zrównoważony rozwój turystyki.

Polesie ekoturystyka

Polesie ekoturystyka

Ekoturystyka w Polsce aktywnie przyczynia się do zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, angażuje społeczności lokalne w działania związane z planowaniem i wdrażaniem. Edukuje turystów w kwestiach dotyczących przyrody, problemów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego. Przykładem są działania podejmowane przez Państwa Gołaś w gospodarstwie Polesie. Poza samym pobytem w tym przytulnym miejscu, goście mogą uczestniczyć w wycieczkach przyrodniczych, w czasie których wprawne oko wypatrzy dzikie gęsi lub łosie. http://www.polesie.info/atrakcje.

Termin ekoturystyka w kontekście zrównoważonego rozwoju oznacza sposób zachowania środowiska naturalnego. Termin ten jest stosunkowo nowy i jest często nadużywany dla celów marketingowych. Aby zainteresować osoby zainteresowane ochroną środowiska, i etykietka „eko” często pojawia się w kontekście turystyki standardowej (często przyrodniczej). Nadużywanie tego terminu nie tylko komplikuje jego rozumienie, ale również zakłamuje koncepcję ekoturystyki. Właśnie dlatego bardzo ważne jest dokładne zrozumienie definicji ekoturystyki i sposobu jej wdrażania.
Związek pomiędzy turystyką a ochroną środowiska opisano po raz pierwszy na końcu lat 70 XX wieku, kiedy ludzie zdali sobie sprawę z negatywnego wpływu turystyki masowej na środowisko naturalne. „Czasami ludzie zakochują się w naturze na śmierć” (Berle, 1990).  Pogląd ten pokazuje problem coraz większej liczby turystów, co prowadzi do dewastacji przyrody. Ekoturystyka powstała, aby przeciwdziałać negatywnym wpływom turystyki tradycyjnej.

Przykładem negatywnego oddziaływania turystyki mogę być np. dewastacje raf koralowych w Egipcie, czy też niszczenie wydm na potrzeby rozbudowy infrastruktury hotelowej nad naszym Bałtykiem.http://zachodniopomorskie.agroturystyka.pl/
Idea ekoturystyki czyli odwiedzania i doświadczania nieprzekształconego środowiska naturalnego i jego ochrony przed szkodliwym wpływem jest obecnie bardzo popularny i dobrze sprzedaje się marketingowo.

Słowo „eko” kojarzy się z terminami takimi jak ekologia, ekosystem, ekosfera i ekowrażliwy i odzwierciedla cel ekoturystyki tj. szacunek dla przyrody i środowiska. Oczywiście, ekoturystyka może być definiowana na wiele sposobów, ale każda z definicji zawiera w sobie najważniejszą informację, a mianowicie:
Ekoturystyka to turystyka wykorzystująca zasoby środowiska naturalnego, a jej celem jest zminimalizoECEATwanie negatywnego wpływu na środowisko”.
W odniesieniu do terenów wiejskich najbliższy ideologiczne jest wypoczynek w gospodarstwach ekologicznych, który określamy jako ekoagroturystykę.  Gospodarstwa ekologiczne są wymarzoną baza dla świadomych turystów. Natomiast prowadzenie tego typu działalności wymaga nie tylko dużej wiedzy (z zakresu ochrony przyrody oraz środowiska) ale też pasji. Właśnie takimi cechami można opisać Państwa Paluszkiewiczów, którzy prowadzą gospodarstwo ekologiczne nad Notecią, a dodatkowo oferują różnorodne atrakcje dla gości. http://www.ecotouristfarm.pl/ 

 

 

http://www.agroekoturystyka.pl/

http://www.agroturystyka.pl/o_produkcie_id_1068.html